Nobuyoshi Araki, Tokyo still life
20.11.2002 - 26.01.2003

 

 
 

 

 

 

Helsingfors stads konstmuseum presenterar i Tennispalatset den japanske fotografen Nobuyoshi Arakis (f. 1940) centrala produktion. Araki är världsberömd för sina ogenerat erotiska bilder, där man samtidigt förnimmer den urbana pulsen i Tokyo. Utställningen omfattar inalles hela 2421 fotografier.

Konstmuseet ställer nu ut en av de största helheterna av Arakis verk. Bilderna är indelade i åtta serier, av vilka den äldsta, Satchin and his brother Mabo (1963) omfattar 10 bilder. Denna serie visades på Arakis första privatutställning. Den största serien är Tokyo Nostalgy (1999), som består av en enorm bildvägg med 1831 fotografier. De flesta serierna är från 1990-talet, bl.a. Flowers (1998) med 40 stora blommotiv — kanske den visuellt mest imponerande gruppen på utställningen. Den är också utom Satchin-serien den enda med färgbilder, de övriga är svartvita.

Araki har vigt sitt liv åt det urbana. Han bor och arbetar i Tokyo, en stad han ogärna lämnar och som han ägnar sig åt i sin konst. Att fotografera är en livsstil för Araki; han fotograferar ständigt, ibland upp till tio filmrullar om dagen. Takten är mycket påtaglig i serierna, vilkas framvällande bildflöde dokumenterar livet i Tokyo både dag och natt. Araki är en kultgestalt i sin hemstad. Hans dagliga promenader i Shinjuku, de röda lyktornas område med nattklubbar, strippklubbar och kärlekshotell, är legendariska. Med sig har han alltid en stor skara assistenter.

Nobuyoshi Arakis fotokonst balanserar på gränsen mellan sublimt och vulgärt. Själv säger han att han vill befinna sig mellan det vanliga och det ovanliga, på en gräns där en vardaglig gatuvy kan förvandlas till en kuliss för en intim scen. Arakis fotografier är efterföljare till den gamla japanska erotiska konsten. I hans bilder förenas extas och död; intensiv livstörst och melankolisk insikt om livets begränsning.

Utställningen har arrangerats av Ikon Gallery, Birmingham.

Samarbetspartner är tidskriften Anna.

Information: amanuens Mikko Oranen, tel. (09) 310 8701, 050 345 8537 / museilektor Arja Miller, tel. (09) 310 87007, 050 336 1980

Pressmaterial: informatör Karri Buchert, tel. (09) 310 87004, 050 304 6707.

Guidning: gratis guidning för publiken på finska onsdagar kl.18, lördagar och söndagar kl. 14; på svenska 1 och 3 söndagen i månaden kl. 13. Övrig guidebokning tel. (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 5.11.2002


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!