Samling Bäcksbacka
1.1.2004 - 1.2.2004

 

 
 

 

 

 

Helsingfors stads konstmuseum presenterar för första gången grundvalen för sina samlingar, det vill säga Leonard och Katarina Bäcksbackas donationssamling, i Tennispalatset. Vanligen visas den ju i Mejlans konstmuseum. Utställningen i valvhallen i Tennispalatsets övre våning är en exkursion i 1900-talets finländska konsthistoria och ger en inblick i förra seklets franska konst. Den sk. normalhängningen av samlingen är något förändrad, verk har bytts ut och den franska avdelningen utvidgats. Dessutom ser vi fler målningar än vanligt av Marcus Collin samt ett urval av hans illustrationer till Sju bröder.

Konstsamlare koncentrerar sig oftast på en viss konstriktning eller epok. Filosofie magistern och konsthandlaren Leonard Bäcksbackas (1892–1963) och hans hustru Katarinas (1894–1976) passion var finländsk 1900-talskonst, med Marcus Collin, Jalmari Ruokokoski, Tyko Sallinen, Ragnar Ekelund, Alvar Cawén och Ellen Thesleff som speciella favoriter. Verken i samlingen är valda med omsorg och eftertanke.

Karriären som konsthandlare inledde Leonard Bäcksbacka redan under studietiden, då han arrangerade utställningar av sina konstnärsvänners verk hemma hos sig och sålde dem till vänner och bekanta. Studierna i geografi och naturvetenskap byttes ut mot konsthistoria, och under 1920-talet blev Bäcksbacka också en flitig konstskribent. Med den år 1915 grundade Konstsalongen blev galleriverksamheten professionell. Tack vare handeln med äldre konst och antikiviteter kunde Bäcksbacka ställa ut sådan samtidskonst som han önskade i sitt galleri och samtidigt utöka och förvara sin egen konstsamling. Den bärande tanken med samlingen var från första början att donera den till ett museum där publiken kunde se den.

Leonard Bäcksbacka fick inte se sin dröm uppfylld. Efter hans död fortsatte hans hustru Katarina att komplettera samlingen, och när hon dog 1976 donerade arvingarna verken – inalles 448 st. – till Helsingfors stad, som byggde Mejlans konstmuseum för samlingen. Året därpå kompletterades den ytterligare med Marcus Collins illustrationer till Aleksis Kivis verk Sju bröder.

Guidningar: gratis guidning på finska onsdagar kl. 18, lördagar och söndagar kl. 14; på svenska söndag 4.1 kl. 13 och söndag 18.1 kl. 13.

SPECIALGUIDNING: Christina Bäcksbacka presenterar sina farföräldrars samling söndag 11.1 kl. 14.00. Övrig guidning tfn (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 31.12.2003


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!