Vi bailar i alla rum
7.5. - 1.9.2002

 

 
 

 

 

 


Helsingfors stads konstmuseum har en av landets största och viktigaste samlingar av inhemsk nutidskonst. Nu får publiken en chans att bekanta sig med de nyaste verken, när Tennispalatset den 7 maj öppnar videokonstutställningen Vi bailar i alla rum. Fortsättning följer i september, då museet visar installationer ur samlingarna.

Utställningen Vi bailar i alla rum bjuder på musik, festivalbesök, allmänt vimsande, flirt, träff med kompisarna, trots, ångest, ensamhet... Vi ser tolv verk, av vilka tio är videor. Merparten av videorna har enkom för utställningen byggts upp som installationer. Även om videokonsten ofta uppfattas som tung, svårbegriplig eller formalistisk, visar Vi bailar i alla rum att videon kan vara en människonära och lättillgänglig konstform. Här har den närmast använts för att dokumentera en handling eller en performance.

En av inspirationskällorna till utställningen är de nya tv-kanalerna ATV:s och MoonTV:s kontroversiella sätt att göra program och redaktörernas inställning både till sina ämnen och till sig själva. Ett gemensamt drag är också viljan att undvika hierarkiska maktstrukturer, kontroll, spel och roller. Här har man "bailat" sig fram, upphovsmännen har roligt, stämningen är avspänd och informell. Kvaliteten eller den tekniska nivån är kanske "dålig" i traditionell bemärkelse, men trots det, eller kanske just därför, är det lätt att leva sig in i verken. Vi bailar i alla rum är en utställning som visar att man kan provocera och släppa in friska vindar också på ett museum.

För verken står nio konstnärer: Marko Heinonen, Tanja Koponen, Jouko Korkeasaari, Heta Kuchka, Tuomas Laitinen, John Phillip Mäkinen, Erkka Nissinen, Anneli Nygren och Wicky Suicide. Special Guest är Jani Hänninen.

Katalogen utges som bilaga till tidskriften Taidemuseo Tennispalatsi. I den har varje konstnär ett eget uppslag där han eller hon berättar om sitt utställningsverk och dess teman. Vidare ingår en intervju med var och en av konstnärerna.

Utställningens kurator är Jari Björklöv och utställningsarkitekt är Tuija Järvenpää.

Närmare information:
amanuens Jari Björklöv tel. (09) 310 87046, gsm 050 377 0956 / museilektor Arja Miller tel. (09) 310 87007, gsm 050 336 1980 / pressmaterial:informatör Karri Buchert tel. (09) 310 87004, gsm 050 304 6707.

Guidningar:
Gratis guidning på finska onsdagar kl. 18, lördagar och söndagar kl. 14; på svenska 1 och 3 söndagen i månaden kl. 13. Övrig guidebokning tel. (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 22.7.2002


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!