William Blake
12.04.2000 - 25.06.2000

 

 
 

 

 

 Utställningen av den engelske konstnären, poeten och mystikern William Blakes (1757–1827) konst på Helsingfors stads konstmuseum var ett verkligt aktuellt diskussionsinlägg i början av vårt nya århundrade. De finns få konstnärer på vilka beskrivningen “före sin tid“ passar så väl som på Blake. Konstnären fick föga uppmärksamhet under sin egen tid, och ansåg själv att hans publik skulle komma att bestå av framtidens barn, “Children of the Future Age“.

Blake föddes i London 1757. Hans tankevärld påverkades starkt av i synnerhet franska revolutionen, som allmänt betraktades som ett tecken på att en ny tid var på väg att bryta in i Europa. Blake uppfattade sig själv i första hand som profet. Konsten var för honom ett medel att få till stånd en förändring hos människan och därmed i hela samhället. I sina verk tog han upp ojämlikhet, våld, kärlekslöshet och andlig tomhet – problem som alltjämt, 200 år senare, är aktuella och universella. Enligt Blake har den sanna gudomligheten sitt ursprung i människans natur och hennes visionära krafter: “Fantasin är det gudomliga i varje människa“.

William Blake är kanske bäst känd som lyrisk poet och författare till dikterna Songs of Innocence och The Tyger. Med tiden har också de profetiska verken av konstnären som skapade sig en egen mytologi rönt allt större uppmärksamhet. Blake är också känd för de lysande akvareller och gravyrer med vilka han illustrerade Bibeln och verk av Dante och andra författare. Det unika i Blakes konst är föreningen av text och bild till en harmonisk helhet. Konstnären var utbildad gravör och ägnade sig vid sidan av det skapande arbetet med konst och poesi åt att utveckla grafiska metoder. Med den metod han hade utvecklat var det möjligt att rita, måla och skriva på samma plåt. I Blakes diktverk slingrar sig växter, djur, människor och andeväsen mellan orden, ibland dyker ord upp mitt bland bilderna.

På utställningen om William Blake visades 137 verk ur British Museums stora Blake- samling: illustrerade bokoriginal, akvareller, grafik i olika tekniker och därtill anknutet material. En stor del av verken visades första gången utanför Storbritannien, först i Helsingfors och på hösten på slottet i Prag. Urvalet till utställningen och katalogens textdel har gjorts av professor David Bindman och Simon Baker. Utställningen har producerats av British Museum och understötts av British Council. Helsingfors var Europas kulturstad år 2000. Utställningen ingår i kulturårets program.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 24.7.2001


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!