JUHANA BLOMSTEDT
17.10.2007 - 6.1.2008

 

 
 

 

 

 

Juhana Blomstedts 70-års jubileumsutställning fokuserar på viktiga skeden under hans karriär. Utställningen presenterar verk från fem årtionden. De äldsta verken är från början av 1960-talet, men merparten har skapats i vintras och visas nu för första gången.

Den mångsidige Blomstedt inspireras av myter, arketyper och olika kulturers historia. Betraktaren behöver emellertid inte känna till utgångspunkten för att förstå målningarna. Konstnären menar att det rent visuella är viktigare än alla förklaringar. Han säger att människan ser på målningar som hon ser på andra människor.

Strukturer och proportioner är i Blomstedts ögon de viktigaste faktorerna i konsten. Det är samma saker som är avgörande i musiken, och hans konst har ofta jämförts just med musik. Blomstedts konst balanserar på gränsen mellan det abstrakta och det föreställande. Själv säger han att det inte kan finnas några abstrakta bilder, eftersom betraktaren alltid finner ett motiv.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 9.10.2007


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!