Louise Bourgeois
26.2.2002 - 5.5.2002

 

 
 

 

 

 

Hämähäkki / Spindel / Spider, 1997, Courtesy Cheim & Read, New York, Photo: Rafael Lobato

Fransk-amerikanskan Louise Bourgeois (f. 1911) är en av de främsta internationella nutidskonstnärerna. Utställningen av hennes konst i Helsingfors stads konstmuseum Tennispalatset är en unik helhet. Den omfattar drygt 20 skulpturer och presenterar flera stora installationer, som 90-talsverken Cell I och VIII och de över sex meter höga Spindlarna. Vi ser också teckningar och grafik.

Tyngdpunkten ligger på den nyligen 90 år fyllda och alltjämt kreativa konstnärens skulpturer och installationer. De tidigaste verken är från 40-talet och det nyaste, Par, från år 2001. Skulpturerna Personnages kom till i skiftet mellan 40- och 50-talen, då konstnären flyttat från Paris till New York. Den intensiva växelverkan mellan seriens skulpturer och rummet omkring dem förebådade konstnärens senare installationer och lade grunden till hennes roll som en av de viktigaste förnyarna av 1900-talets skultpur. Naturstudie, 1984-94 och Lillflicka (ljuvare version), 1968-1999 representerar den utforskning av kroppsligheten som genom decennierna pågått i Bourgeois konst. Sömnlöshetsteckningarna, 1994-95, bildar en självständig helhet med 220 teckningar.

Louise Bourgeois mor och far ägde ett företag som restaurerade gamla väggbonader. Moderns svåra sjukdom och faderns tio år långa förhållande med familjens guvernant gjorde den lilla flickans uppväxtmiljö traumatisk. I sin konst har Louise Bourgeois också ständigt återvänt till frågorna från det förflutna. Hon har sagt: "Jag koncentrerar mig inte på bilden eller tanken. Mitt syfte är att återskapa känslan; känslor av begär, givmildhet och destruktivitet." Bourgeois använder mycket varierande tekniker och matierial: trä, brons, tyg, marmor, stål och gummi utformas i hennes händer till skulpturer som förkroppsligar de mest skiftande emotioner. Viktiga teman i hennes produktion är de mänskliga grundfrågorna; födelse och död, sexualitet, rädsla och kärlek samt kroppslighet. Louise Bourgeois blev internationellt känd först i samband med en utställning på Museet för modern konst i New York 1982, då hon redan var 71 år gammal. Efter det har hon varit ett av de främsta namnen inom den internationella nutidskonsten.

Utställningens huvudsamarbetspartner är tidskriften Anna. Den får även stöd av GeoLogistics AB.

Kurator för utställningen är Julie Sylvester. Utställningen har också visats i Eremitaget i St Petersburg, och den fortsätter från Helsingfors till Stockholm (Kulturhuset) och Oslo (Museet for samtidskunst).

Information: amanuens Mikko Oranen, tel. (09) 310 87011, 050 345 8537 / museilektor Arja Miller, tel. (09) 310 87007, 050 336 1980 / intendent Sointu Fritze, tel. (09) 310 87022, 050 374 7644 / pressmaterial: informatör Karri Buchert, tel. (09) 310 87004, 050 304 6707.

Guidning: Gratis guidning på finska onsdagar kl. 18, lördagar och söndagar kl. 14; på svenska 1 och 3 söndagen i månaden kl. 13. Dessutom gratis lunchguidning på finska torsdagar kl. 12-12.30. Övriga guidebeställningar tel. (09) 310 87003.

Konstmuseet Tennispalatset
Öppet: ti-sö 11-20.30, må stängt
Biljetter: 5 / 4.20 euro. Under 18 år gratis.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 4.2.2002


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!