Sophie Calle: Double-Blind
12.04.2001 - 15.07.2001

 

 
 

 

 

 

Den franska konceptkonstnären Sophie Calle (f. 1953) hör till dagens mest kända konstnärer. Sophie Calles utställning på Helsingfors stads konstmuseum i Tennispalatset bestodde av tio fotografier från Berlin, ur en helhet som kallas The Detachment, 1996, och av videokonstverket Double-Blind, 1992.

The Detachment (Nedmonteringen) är en dokumentation av den förändring som skedde i Tyskland efter återföreningen. Calle fotograferade monument som var dömda att monteras ner och de tomma ytor som blev kvar. Hon frågade invånarna och förbipasserande personer om deras föreställningar, om deras speciella förhållande till monumenten och statyerna. Hon ville också veta vilka känslor och tankar avlägsnandet väckte hos dem. Ur den verbala dokumentationen kan man utläsa saknad och sorg, avsky och triumf, men framförallt hur viktigt det är att minnas. De människor Calle mötte bodde i närheten av platser där det fanns statyer och symboler med speciell betydelse. När de togs bort fick platserna en annan skala och det osynliggjorda blev starkt närvarande.

Double-Blind är en road-movie som dokumenterar två för varandra nästan okända människors (Calle och Shepherd) bilresa genom USA med en gammal, skamfilad Cadillac. På vägen gjorde de bland annat en avstickare hos Bruce Nauman i Mellanvästern. Calle och Shephard hade var sin videokamera och fotograferade varandra i bilen, på hotell, hemma hos folk och i det amerikanska landskapet. Paret gifte sig i Las Vegas. “Jag av kärlek, min man för att få en höjdpunkt i sin film”.

I sina verk skapar Calle fiktion av sitt och andras liv, undersöker mänskligt beteende och folks reaktioner. Hon förför, dokumenterar och samlar information. Det handlar om ett distanserat, nästan kliniskt sätt att arbeta. Föremålet för hennes intresse är inte objektet i sig, utan de minnen, känslor och begär som folk projicerar på det. Calle är en vaken aktör, som skapar konstverk genom sin verksamhet – konceptkonst när den är som bäst.

Utställningen har inte tidigare visats i denna form. Producent är Helsingfors stads konstmuseum i samarbete med Electronic Arts Intermix, New York, Galerie Arndt & Partner, Berlin, och AV-arkki.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 24.7.2001


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!