CCCP - Sovjetfotografin 1917-1991
17.06.2000 - 13.08.2000

 

 
 

 

 

 

Helsingfors stads konstmuseum öppnade den 17 juni i Tennispalatset en diger utställning om fotografin i Sovjetunionen. Drygt två hundra fotografier visades, största delen i originaltryck. Utställningen var unik i sitt slag: för första gången har de sovjettida fotografernas arkiv ställts till förfogande på ett så omfattande sätt. Många av namnen är världsberömda - bl.a. Alexandr Rodtsenko och Dmitri Baltermants. Största delen av utställningsfotografierna var ursprungligen avsedda att tryckas i olika publikationer. Vissa fotografier tog fotograferna för privat bruk eller i utställningssyfte.

Bildernas tidsmässiga skala gick från revolution (1917) till revolution (1991); utställningen gav en tydlig bild av den sovjetiska fotoestetikens utveckling och dess sönderfall tillsammans med systemet. Bilderna lever intensivt med i det som sker i samhället. Den entusiasm som präglade hela samhället efter revolutionen 1917 gav också inom fotografin upphov till lysande konstnärliga resultat, men sedan den största ivern lagt sig blev bilderna vardagligare bruksbilder. Motiven gick från stora politiska massparader till ömkansvärda föräldralösa barn, från människor som farit illa i kriget till stolta idrottsmän och enskilda hjältearbetare. De officiella fotograferna övergick från sin roll som iakttagande reportrar till att iscensätta händelser, och de valde ut situationer och modeller som bäst främjade den gemensamma saken. Fotografen tilldelades ett statligt uppdrag, blev en del av statsmakten. Skildringarna av privatlivet överlämnades åt amatörerna, och de bilder som yrkesmännen tog för sitt eget nöjes skull förblev dolda i familjearkiven - som nu delvis öppnats.

CCCP - Sovjetfotografin 1917-1991 presenterade ett bildmaterial som utformat sovjetmänniskans uppfattning om sig själv och samtidigt vår uppfattning om vad CCCP stod för visuellt.

Utställningen är arrangerad av Fotografins hus i Moskva och Moskvas Kulturkommitté i samverkan med Helsingfors stads konstmuseum.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 24.7.2001


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!