Erró - bilder av vårt sekel
12.05.2001 - 22.07.2001

 

 
 

 

 

 

Helsingfors stads konstmuseum i Tennispalatset öppnade 12.5.2001 en utställning med verk av Erró (Gudmundur Gudmundsson, f. 1932), ett av popkonstens främsta namn. Utställningen presenterar ett sjuttiotal verk ur konstnärens produktion från början 1960-talet till våra dagar. Erró, född på Island men sedan 1958 bosatt i Paris, ställer nu ut stora målningar och collage, som i en serieaktig och ironisk stil behandlar centrala händelser och personer från förra seklet, både inom internationell politik och inom konsten.

Errós målningar hör till popkonstens klassiker. De är samhällsengagerade, fyllda av rörelse och aktivitet, och alltid målade i serier. I målningarnas absurda världar möts centrala politiska påverkare från Mao till Gaddafi, framstående representanter för olika konstarter och kända hjältar ur sagor, serier och science fiction. Verken behandlar viktiga händelser under förra seklet: konflikter som kalla kriget gav upphov till, landstigningen på Kuba och Vietnamkriget, problemen i Mellanöstern och händelserna i det forna Jugoslavien. Med hjälp av sina karikerade, serieliknande figurer skärskådar konstnären det komplicerade nät av internationella förbindelser som styr många politiskt viktiga händelseförlopp. Verken tar också fasta på de stora mästarnas produktion och på masskonsumtionen, kapprustningen, massrörelserna och den teknologiska utvecklingen.

Errós stora målningar bygger på hans egna collage. Materialet är taget från hans bildarkiv, som består av bl.a. postkort, reklamer, tidningsbilder, seriealbum, politiska affischer och skriverier, konstböcker och omslagspapper för livsmedel. Det här bildarkivet har konstnären samlat ihop i årtionden under sina resor runtom i världen. Collagen skapar han genom att klippa ut bilderna ur sitt ursprungliga sammanhang och fritt kombinera dem med andra bilder. Till slut kopierar han dem i stora målningar. "Det finns en analogi mellan mitt arbete och radion. Vrider man på knappen kan man förflytta sig från Amsterdam till Mexiko, till Tokyo... Synvinklarna och informationen varierar oerhört. Collaget fungerar på samma villkor, även om det inte är lika förgängligt. När jag behandlar vardagliga händelser försöker jag tolka nuet, den förbiilande samhällssituationen, innan den drabbas av vår kollektiva glömska", berättar Erró om sin metod.

Utställningen är arrangerad i samarbete med Galerie Nationale du Jeu de Paume i Paris. Den har fått stöd av isländska staten, stadsfullmäktige i Reykjavik och Kaupting Investment Bank.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 24.7.2001


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!