Game on
20.9. - 14.12.2003

 

 
 

 

 

 

Videospelens historia, kultur och framtid

Utställningen Game On är en svindlande tidsresa till videospelens värld från 1962 till våra dagar. Utställningen, som erövrar hela konstmuseet, visar hur spelens teknologi och formgivning utvecklats från datorer stora som rum till de nyaste konsolerna. Vi ser också hur spelen planeras från de första skissteckningarna till de slutgiltiga spelversionerna. Samtidigt är museet som en enorm spelhall, där man kan spela över 120 gamla och nya spel från Space War till Pong och från Super Mario till Max Payne. Utställningen ger en ingående presentation av video- och datorspelen, men vill också väcka diskussion om deras betydelse och om spelandets effekter.

Spelandet har alltid varit typiskt för människan, och alla kulturer har sina egna spel. De kan bygga på fysiska prestationer, de kan vinnas med hjälp av intelligens, de kan kräva slughet, rumslig gestaltningsförmåga eller sociala färdigheter. Homo ludens, den spelande människan, vill lösa alla uppgifter och besegra sin motspelare, sig själv — eller en maskin. Elektroniska spel har redan i fyrtio år fascinerat människorna, och deras popularitet växer ständigt överallt i världen. Numera talar man redan om “pixelgenerationerna”, de som är trettio år eller yngre. Spelen har format deras tanke- och bildvärld lika starkt som filmer och tv påverkat deras föräldrar.

Game On ger åtskilliga infallsvinklar till den nya spelkulturen och dess historia. Spelens och speldatorernas historia är tidsmässigt kort men dess utvecklingsbåge är svindlande, som ett språng från stenåldern till den virtuella tiden. Genom olika speltyper och –datorer granskar utställningen den här utvecklingen och dess effekter på bl.a. musik och film. Det allra viktigaste är dock att de drygt 120 spel som står till buds ger besökarna en möjlighet att konkret gå igenom spelandets årtionden.

Spelen utgör numera en av de största och snabbast växande branscherna inom nöjesindustrin. I en av utställningens många avdelningar skärskådas marknadsföringen av spel och i en annan jämförs spelkulturerna i USA, Europa och Japan. Game On synar också förhållandet mellan spelen och konsten — många forskare och professionella i spelbranschen klassificerar numera videospelen som en särskild konstart. Utställningen presenterar flera konstverk som anknyter till eller kommenterar spelens värld. Upphovsmännen är såväl internationella som finländska konstnärer.

I den offentliga diskussionen förknippas spelen ofta med negativa fenomen som våld och asocialitet. Det digra kringprogrammet i Game On vill med sina föreställningar, paneler och verkstäder analysera den av spel genomsyrade nutidskulturen och också föra fram deras utvecklande sidor.

Utställningen är producerad av Barbican Centre i London i samverkan med National Museums of Scotland. Kuratorer är Conrad Bodman och Lucien King och deras assistent Barry Hitchings. För utställningsarkitekturen svarar Tuomas Toivonen.

Utställningens samarbetspartner är Helsingin Sanomat och Anttila Top Ten.

Guidningar: Gratis guidning på finska onsdagar kl. 18, lördagar och söndagar kl. 14; på svenska 1 och 3 söndagen i månaden kl. 13. Övrig guidebokning tel. (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 21.8.2003

Game on verkstäder


Samarbetspartnerer
Helsingin Sanomat
Anttila Top Ten
Barbican Art Galleries

Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!