Okänd himmel - Kinesiska nutidsfotografier
22.6. - 28.8.2005

 

 
 

 

 

 

I sommar fylls Konstmuseet Tennispalatsets två våningar av kinesiska nutidsfotografier. Utställningen Okänd himmel presenterar fotografier av 42 konstnärer av vilka alla utom två bor i Kina, Taiwan och Hongkong. Bilderna är tagna under de senaste femton åren och ger en mångsidig överblick över den kinesiska konstfotografin, som tidigare inte visats i denna omfattning i Finland.

Den kinesiska nutidskonten har under de senaste tio åren etablerat sin ställning inom världskonsten. Intresset har emellertid nästan utan undantag gällt installation, videokonst, musik och arkitektur, medan fotografin fått mindre uppmärksamhet. Konstnärerna började först på 1990-talet utnyttja fotografin, och konstfotografin blev i det sammanhanget en självständig konstform i Kina.

Utställningens huvudteman tar fasta på den mångfasetterade verkligheten i dagens Kina. De handlar huvudsakligen om individens identitet, familjen och samhället i det ständigt föränderliga nuet. Flera av utställningsverken vittnar å ena sidan om en förankring i urgamla kulturella och filosofiska traditioner, å andra sidan om politiska brytningsskeden i närhistorien. Det kraftiga ekonomiska uppsvinget i Kina har lett till oförutsedda förändringar i samhället. Utvecklingen avspeglas i de verk som behandlar helt nya problem i Kina i samband med urbaniseringen och globaliseringen. Många konstnärer undersöker dessutom sexualiteten, sinnligheten och universella frågor om könet.

Utställningen är sammanställd av Galerie Rudolfinum i Prag och kuratorer är Chang Tsong-zung från Hongkong och Galerie Rudolfinums chef Petr Nedoma.

Utställningen kompletteras av en rikligt illustrerad 188-sidig katalog med artiklar av Petr Nedoma och Chang Tsong-zung.

Guidningar: Gratis guidning på finska onsdagar kl. 18, lördagar och söndagar kl. 14; på svenska 1 och 3 söndagen i månaden kl. 15. Övrig guidebokning tfn (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 1.6.2005


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!