I all stillhet - Verk ur samlingarna 4
28.1. - 10.4.2005

 

 
 

 

 

 

Utställningen i Tennispalatsets nedre våning har lånat sitt namn av Jyri Heikkiläs videoverk från 2002. Videon som dryftar grundfrågor i konsten kom till i all stillhet, på sidan om konstfältets uppmärksamhet och mediepubliciteten. Utställningen presenterar konst som skapats enbart på sina villkor. Sådan konst är till exempel Heli Vehkaperäs enkom för denna utställning gjorda verk, som ruskar om och ifrågasätter måleriet.

Utställningen handlar om stillhet, förmågan att stanna upp. Alice Kaira har tecknat självporträtt av sitt eget åldrande, spröda ansikte. I Mikko Kuoringis bilder möter vi en intåvänd ungdom. Ensamhet och tröst är motiven i Johanna Ropponens fotoverk. Maarit Nevanperä har gjort observationer om våra närmaste, små stunder som ilar förbi utan att vi märker dem: vad innebär det att bry sig om någon annan?

Denise Ziegler har fördjupat sig i omvärlden ur en annan synvinkel i sina visuella tolkningar av ljudens rika värld. Henri Tani dyker i sitt verk ut i nätrymden. Helena Öst ställer ut två videor som behandlar vår benägenhet att förmänskliga hundarna, våra bästa vänner. I Antti Laitinens konceptuella ready-made verk skärskådas betydelsen av den möda och flit som gör arbetet till ett konstverk.

Verken i I all stillhet förför oss inte med praktfull konst eller berusar oss med häftiga effektmedel. Utställningen är karg till formen, men empatisk, berörande och människonära till innehållet. Vi ser teckningar, videor, fotografier, textilverk och installationer av tio konstnärer.

Utställningen är den fjärde i serien över Helsingfors stads konstmuseums nyaste förvärv. I urvalet ingår även lånade verk.

Kurator är Jari Björklöv och utställningsarkitekt är Tuija Järvenpää.

Guidningar: Gratis guidning på finska onsdagar kl. 18, lördagar och söndagar kl. 14; på svenska 1 och 3 söndagen i månaden kl. 13. Övrig guidebokning tfn (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 12.1.2005


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!