Deonämnbara - kalsongkultur
15.12.2005 - 12.2.2006

 

 
 

 

 

 

Hur har det osynliga blivit synligt – hur har vardagliga, undangömda plagg förvandlats till stiliga märkesvaror? Varför är kalsonger så fula? Eller är de? Använder en karlakarl strumpbyxor? Vilka budskap ger mannen med sina kalsonger och åt vem? Ser 1970-talets kalsongmönster redan underbart nostalgiska ut eller får de fortfarande håren att resa sig?

Kalsonger är en allvarlig sak. Så allvarlig att de har sin egen kultur, sin egen utforskade historia och ett symbolvärde som avspeglar hela den manliga världens utveckling under seklens lopp. Utställningen De onämnbara tar ut allt av kalsongämnet. Konsten och vetenskapen möts; resultatet är en rolig översikt över kalsongkulturens huvudriktningar och deras underkulturer. Med hjälp av fyra teman öppnas fönster till kalsongernas värld: vardagen, estetik, det hemliga och mansbilden.

Utställningen är en oförskönad och karismatisk berättelse om kalsongernas långa väg, under vilken skyddsplagg av sämskskinn eller lammskinn bytts ut mot gatureklamens trendprodukter. Kalsongannonser från olika årtionden avslöjar den karga sanningen om hur drastiskt mansbilden förändrats. Nutidskonsten ger kalsongerna många symboliska uppgifter; någon klär sig undergivet i gråtrista långkalsonger, andra är erotikens kungar eller extremt estetiska adonisar. Utom tragik och humor ger konsten även en kvinnlig aspekt på ämnet.

Och vad vore en kalsongutställning utan kalsonger! Här ser vi gamla och nya, långa och korta, färggranna och färglösa, fantasifullt utsmyckade eller asketiskt enkla. Vad definierar kalsongerna? Kan sport- och badbyxor jämföras med dem? Även dessa frågor dryftas i undersökningern som kompletterar utställningen.

Utställningens samarbetspartner är Nanso Oy.

Guidningar: Gratis guidning på finska onsdagar kl. 18, lördagar och söndagar kl. 14; på svenska 1 och 3 söndagen i månaden kl. 15. Övrig guidebokning tfn (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 30.11.2005


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!