ANNE KOSKINEN - Familie Koskinen
28.11.2008 - 25.1.2009

 

 
 

 

 

 

Konstnären Anne Koskinen (f 1969 i Helsingfors) gör sina verk genom att bl.a. måla, teckna, skulptera eller gjuta dem i brons. Många av hennes verk är installationer som består av flera delar.

Utgångspunkten i Koskinens konst finns ofta i hennes egna upplevelser eller livssituationer. Hon undersöker och upprepar sina upplevelser och förädlar även tragiska känslor till tekniskt extremt behärskade verk. Verkens anspråkslösa yttre döljer konceptuella insikter men också humor. Som forskningsobjekt fungerar ofta konstens konventioner och konstfilosofin: Koskinen är t.ex. intresserad av vad som är skillnaden mellan ett original och en kopia.

Anne Koskinen har haft separatutställningar sedan 1996. Hon är utexaminerad från bildkonstakademin i Karlsruhe i Tyskland samt bildkonstlinjens magisterprogram vid Konstindustriella högskolan. Vid sidan av sitt konstnärliga arbete har Koskinen arbetat som lärare och professor vid Konstindustriella högskolan. Utställningen är en överblick över Koskinens konstnärliga produktion under hela hennes karriär.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 17.11.2008


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!