Jouni Kujansuu: Runt hörnet
17.9. - 9.1.2005

 

 
 

 

 

 

Runt hörnet

Jouni Kujansuu behandlar i sin konst... Nej. Jouni Kujansuus konst berättar om... Njet. I sin konst berör Jouni Kujansuu... Äsch.

Nutidskonsten ryms inte i ett nötskal, den väjer undan för betydelser snarare än erbjuder dem. Hur kan man då ge pressen och publiken något komprimerat och lättsmält att ta med sig?

Kanske vi ändå kan börja med beröringen, trevandet. Genom att göra "bilder" – ställa fram verken på olika sätt och skapa visuella analogier – trevar Jouni Kujansuu efter betydelser, berör innehåll. Objektet är ofta något underligt, outsagt, något man inte vågar (eller kan) uttrycka i ord.

Kan man klä i ord, kan man väl också avklä i bild? Kanske så. Låt oss ändå göra en sak klar: Någon "överspråklig" mystik behöver Kujansuus konst inte omkring sig. Verken må undandra sig uttalade betydelser, men man skönjer åtminstone en faktor i dem som varje betraktare kan leva sig in i enligt sina egna premisser. Denna faktor är dissonsansen. Det handlar om att ställa ut "det olämpliga", en disharmonisk kropp som söker sin plats i den av könsideal och e(ste)tiska normer indelade världen.

"Tolkningen" är knappast den mest självfallna strategin framför Kujansuus verk. En tolkning innesluter verket i ett prydligt paket, rumsrent och välartat. En trevande läsning trivs däremot vid verket, öppnar det – genom att klä i ord klär det av skikt efter skikt, långsamt, lockar fram olika associationer – men gör inte nödvändigtvis verket "begripligt". Läsningen är subjektiv, den kan vara stötande, den förutsätter att man låter sig omfamnas av verket, hänger sig åt dess upplevelsevärld.

Harri Kalha

Jouni Kujansuus (f. 1962) retrospektiva utställning består av cirka trettio verkhelheter från år 1990 framåt. Vi ser videor, fotografier, teckningar, skulpturer och installationer. I samband med utställningen ger konstmuseet ut boken Nurkan takana (Runt hörnet) vars text författats av filosofie doktor Harri Kalha.

Guidningar: Gratis guidning på finska onsdagar kl. 18, lördagar och söndagar kl. 14; på svenska 1 och 3 söndagen i månaden kl. 13. Övrig guidebokning tfn (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 10.9.2004


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!