BILDKONSTAKADEMINS EXAMENSUTSTÄLLNING
9.5. - 3.6.2007

 

 
 

 

 

 

Bildkonstakademin är en högskola för bildkonst vars uppgift är att ge den högsta konstutbildning i landet och att inom sitt område idka forskning och konstnärlig verksamhet.

Denna examensutställning visar verk av magisterstuderanden vid Bildkonstakademin. I år ställs slutarbeten ut i Konstmuseet Tennispalatsets nedre våning samt i Bildkonstakademins gallerier vid Kaserngatan och Lönnrotsgatan.

I examensutställningen i Konstmuseet Tennispalatset deltar 36 studerande, varav 14 studerat måleri, 8 tid- och rumkonst, 8 skulptur och 6 konstgrafik. Planeringen av utställningen är ett samarbete mellan de olika avdelningarna.

Bildkonstakademins examensutställning har långa traditioner. Från ateljéutställningar i mindre skala har man flyttat ut från skolan till stadens centralaste utställningslokaler. Flera studerande är även intresserade av att skapa sina verk direkt i stadsrummet. Ett av verken i årets utställning förs regelbundet ut från konstmuseet till Tennispalatsets omgivning för att skapa direkt feedback och kontakt.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 30.4.2007


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!