Ernest Meissonier
19.5. - 5.9.2004

 

 
 

 

 

 

Män emellan

Jean-Louis-Ernest Meissonier (1815–1891) hörde till sin tids mest framgångsrika och prisbelönade franska konstnärer. I sina målningar, som är nästan lika små som miniatyrer, återgav han skickligt historiska berättelser, rökrum och salonger. Meissonier var också en uppskattad förebild för de unga Albert Edelfelt och Gunnar Berndtson, som på 1870-talet kom till Paris för att studera. Tennispalatsets utställning presenterar Meissonier som männens målare — i hans målningar fördriver adelsmän eller soldater tiden tillsammans med att läsa, måla eller röka pipa. I urvalet ingår också porträtt och skulpturer samt blyerts- och akvarellstudier för målningar. De inalles 33 verken kommer från åtta olika museisamlingar.

Meissonier kom från anspråkslösa förhållanden och hans väg till konsten var varken okomplicerad eller garanterad på förhand. Han saknade formell utbildning och hörde därmed inte till de inre konstkretsarna i Paris. Han arbetade först som illustratör, men övergick småningom till oljemålning. De första målningarna inspirerades av 1600-talets holländska genremålare, och just genrebilden blev Meissoniers specialitet. Bäst känd är han för sina rokokointeriörer, där gentlemän från 1700-talet är fördjupade i sysslor som på den tiden förväntades av dem: att läsa, måla, skriva, musicera eller spela spel. Interiörerna består av praktfulla salar och salonger, och männen är klädda i det lyxigaste siden.

Män emellan är en studie av socialt umgänge och broderskap mellan män i en värld som förefaller kemiskt fri från familjeliv, kvinnor och barn. I sina målningar skildrar konstnären skenbart 1700-talet, men han låter sin egen tid och sitt eget liv avspeglas i dem. Meissonier är de små formernas och idyllens målare. Han har lyckats fånga det perfekta ögonblicket och harmonin i sina målningar.

Utställningen kompletteras av boken Ernest Meissonier: Miesten kesken som förlagts av Minerva Kustannus Oy. Både utställningen och boken nalkas den franske salongsmålaren ur en ny och kanske överraskande synvinkel. Berndt Arells och Anna Kortelainens tolkningar, som på många punkter korsar varandra och stöder samma tankegångar, för fram en helt nya sida av konstnären.

Guidningar: Gratis guidning på finska onsdagar kl. 18, lördagar och söndagar kl. 14; på svenska 1 och 3 söndagen i månaden kl. 13. Övrig guidebokning tfn (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 6.9.2004


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!