Mannamått
13.2. - 2.5.2004

 

 
 

 

 

 

Aspekter på manlighet i nutidskonsten

Maskulinitetskrisen har engagerat oss ända sedan 90-talet. Var står mannen i dag, hur mår han? Den ”gamla” allenarådande mansmodellen är kanske skrotad, men vad har vi i så fall fått i stället? Utställningen Mannamått är sammanställd av nutidskonst – av både män och kvinnor – som kan studeras ur ett nytt mansperspektiv. Visningen syftar inte till någon täckande mansbild, utan presenterar subjektiva aspekter på manligheten i dag.

Man brukar säga att den finska mannen inte pratar. I den här utställningen pratar männen. Inte teoretiskt utan personligen, genom sina verk. Dessa män har vågat sig på att möta sig själva och sina känslor. De vill knappast följa den traditionella modellen för maskulinitet, utan står ut med både osäkerhet och sårbarhet.

Utställningen lockar betraktaren att fråga sig om männens verk om män avviker från kvinnornas? Finns det något specifikt manligt i verkens innehåll? Kunde inte de manliga konstnärernas verk vara utförda av kvinnor och tvärtom? Har könet någon betydelse? Det finns inte nödvändigtvis entydiga svar på de här frågorna. Utställningen och de tretton olika aspekterna på temat vill väcka till diskussion och ifrågasätta vedertagna uppfattningar om det manliga.

Utställningen är den tredje i en serie som presenterar Helsingfors stads konstmuseums nyförvärv. Vi ser installationer, videor, fotografier och teckningar.

Följande konstnärer deltar: Stig Baumgartner, Veikko Björk, Simo Brotherus, Anssi Kasitonni, Joonas Kota, Jouni Kujansuu, Marcus Lerviks, Jouni Partanen, Heikki Rapo, Jaakko Rustanius, Jutta Räsämäki, Alli Savolainen och Maria Ylikoski.

Guidningar: Gratis guidning på finska onsdagar kl. 18, lördagar och söndagar kl. 14; på svenska 1 och 3 söndagen i månaden kl. 13. Övrig guidebokning tfn (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 16.2.2004


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!