VÅRT LAND! - Fotografier från Finland
9.5. - 30.9.2007

 

 
 

 

 

 

Varifrån kommer du? Hurdant var landet du föddes och växte upp i? Vad finns kvar av det i dig?

År 2007 fyller det självständiga Finland 90 år. Landet har under de senaste decennierna genomgått en oerhört omfattande ekonomisk, teknologisk och social förändring. Hela vårt sätt att leva är nu annorlunda än det var för några decennier sedan.

Utställningen Vårt land! spårar ändringen i det finländska från 1960-talet till idag via dokumentärfotografier. 23 fotografers verk ger perspektiv på livet och känslor i hemlandet och som immigranter i utlandet.

Samtidigt som bilderna skildrar händelser i närhistorien, tecknar de en utvecklingskarta över fotografiet. Även olika tiders sätt att se och värdera det man sett visualiseras i fotografiet.

Det vardagliga har på kort tid vuxit från hemmet till världens ände. Just därför är det intressant att åter iaktta vardagen på nära håll.

Riitta Raatikainen är kurator för utställningen.

Vår huvudsamarbetspartner för utställningen är Helsingin Sanomat och samarbetspartner Canon.

Suomen Kulttuurirahasto och Patricia Seppäläs stiftelse har understött producerandet av utställningen.

**************************************


VEMS LAND?

Fotoutställningen Vems land? med bilder tagna av ungdomar från Helsingfors visas i samband med utställningen Vårt land! i Konstmuseet Tennispalatset. Hur ser det 90-åriga Finland ut i ungdomarnas ögon? Varje månad kompletteras utställningen med månadens bild som valts ut bland de fotografier som skickats till webbgalleriet.

Utställningen Vems land?
Grupper från Tyttöjen Talo (Flickornas Hus) och Taidetalo Valtti (Konsthuset Valtti) i Helsingfors har under våren fotograferat sin hemstad och sitt hemland. 14 -19-åringarnas foton handlar om vardagen, vänner och om den egna livsmiljön.

Utställningen Vems land? visas i Tennispalatsets andra våning i konstmuseets foajé 9.5-30.9 2007. Det är gratis inträde till utställningen som är öppen samtidigt som museet.

Medverka på webben
Konstmuseet Tennispalatset och Helsingin Sanomat uppmanar även publiken att fotografera och diskutera. På adressen www.hs.fi/oimaamme kan du titta på bilderna av vårt land och kommentera dem med ord och bild. Sätt in din egen bild av Finland! Varje månad väljs en bild ut som blir månaden bild. Den ställs ut i utställningen i Tennispalatsets andra våning.

Publikationen Vems land?
Häftet Kenen maa? / Vems land? som ges ut i samband med utställningen Vårt land! lotsar unga i vårt lands närhistoria. Genom fotografier och frågor närmar den sig de senaste årtiondena. Hur såg ungdomarnas liv ut på 1970-talet? Vilka är 2000-talets fenomen? Hurdana bilder skulle du själv vilja ta?

Publikationen är producerad av konstmuseets pedagogiska enhet. Den kostar 2 € i museibutiken. Skolgrupper som beställt guidning eller verkstadsbesök får boken gratis.

Mer information om projektet Vems land? ges av museilektor Kaisa Kettunen, tfn (09) 310 87054.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 3.5.2007

Samarbetspartners:
Helsingin sanomat
Canon

Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!