Tony Oursler
15.12.2005 - 19.2.2006

 

 
 

 

 

 

Amerikanen Tony Oursler (f. 1957) är en av de främsta mediekonstnärerna i vår tid. I sina verk behandlar han kritiskt den allt otydligare gränsen mellan mediesamhällets fantasivärld och verkligheten. Oursler har utvidgat videokonstens metoder och skapat en ny upplevelsemättad konstform där vi rör oss i gränslandet mellan videro, teater och skulpturinstallationer.

Den retrospektiva utställningen innehåller verk från åren 1980 till 2005. De äldsta videorna är gjorda i den traditionella tekniken. I sina nyare videoinstallationer har konstnären lösgjort den levande bilden från den traditionella bildrutan och projicerar den på nästan vad som helst, ofta så att han utnyttjar det existerande rummet och arkitekturen. Han fascineras av den nya teknologin och dess möjligheter att imitera mänskliga upplevelser. På olika ytor projiceras huvud som för en högljudd diskussion med varandra eller för sig själva. Grimaserande ansikten tittar fram ur klädbylten. Åskådaren befinner sig mitt bland de förvirrande händelserna i videorna eller blir själv utsatt för blickar, som ett TV-program. Vem iakttar egentligen vem?

Tony Oursler ruskar om våra invanda sätt att uppfatta levande bilder. Hans surrealistiska visioner försätter besökaren i ett surrealistiskt tillstånd av förvirring och manar oss att dryfta mediernas och televisionens makt över människors världsbild och personlighetsutformning. Centrala teman blir människans alienation från sin egen kropp och samhällets fragmentering.

Tony Oursler har också visat sina videor på de mest överraskande platser utomhus. I utställningen ingår miniatyrmodeller som presenterar projekt för stadsrum som han planerat tillsammans med arkitekter.

Tony Oursler bor och arbetar i sin födelsestad New York.

Utställningen är arrangerad i samarbete mellan Jeu de Paume-museet i Paris, DA2, Salamanca och Helsingfors stads konstmuseum. Kurator var Christine van Assche. Utställningen kompletteras av en 172-sidig publikation på engelska med artiklar av Christine van Assche, Tony Oursler, Paul Ardanne och Raymond Bellord.

Guidningar: Gratis guidning på finska onsdagar kl. 18, lördagar och söndagar kl. 14; på svenska 1 och 3 söndagen i månaden kl. 15. Övrig guidebokning tfn (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 30.11.2005


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!