Osmo Rauhala
19.5. - 5.9.2004

 

 
 

 

 

 

Sinnets evolution

Hur otroligt det än låter, så är utställningen, som fyller båda våningarna i Konstmuseet Tennispalatset, husets första privatutställning av en finländsk nutidkonstnär. Den presenterar den kände konstnären Osmo Rauhala i egenskap av målare och videokonstnär. Rauhala, som delar sin tid mellan rollen som husbonde på ekoodlingen i Birkaland och som konstnär med resor runtom i den internationella konstvärlden, tycks vara outtröttlig. Lejonparten av verken i denna digra utställning har kommit till i år.

Att Rauhala också är en skrivande konstnär framgår än en gång av texterna i utställningskatalogen som utges på tre språk. I dem kombinerar han personliga minnesbilder med lagarna för hela världens struktur. Boken innehåller även två längre essäer om Rauhalas konst som den ses av konstkritikern Robert C. Morgan från New York och Pessi Rautio.

I själva utställningen har en del av Tennispalatsets nedre våning reserverats för Rauhalas videoverk, som med sina projiceringar, reflexer och transparenser skapar helhetsbetonade rum. Utställningsgästen finner sig själv vara en del av bildkretsen, omgivningen, i sista hand kanske av naturens ordning. I fjol somras visades Rauhalas videoverk första gången i större omfattning på Konstcentret Retretti, men den helhet som nu ställs ut är åter helt ny.

Utställningens målningsdel och stommen i Tennispalatsets övre våning bildas av Rauhalas nyligen utförda elva mörktonade målningar som inte visats tidigare. I dem har konstnären fört vidare och förädlat sin behandling av förhållandet mellan naturen, människan och naturlagarna. Som bakgrund till verken ställer museet ut en rad målningar av globalt, nästan universellt format, som kommer från olika finländska samlingar. Vi ser bland annat de fem meter långa målningarna ur Flod-serien som hör till Rauhalas främsta verk.

Rauhalas konst vill ständigt påminna oss om människans andel och plats i naturens system. Han visar att samma slags strukturer upprepas såväl i molekylkedjorna, djurens beteende, flodernas krökningar och galaxernas former som i människans tankar och syn på tiden. Om man fördjupar sig i Rauhalas uttryck i helhet: videoverken, målningarna och texterna, kan man finna en osedvanligt enhetlig och sammanhängande uppfattning, kanske rentav en förklaring till världsalltet och till hur vi människor gestaltar det.

Guidningar: Gratis guidning på finska onsdagar kl. 18, lördagar och söndagar kl. 14; på svenska 1 och 3 söndagen i månaden kl. 13. Övrig guidebokning tfn (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 28.4.2004


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!