Markus Renvall projekt: ROHTO - Konst för unga män
6.2.2002 - 10.2.2002

 

 
 

 

 

 

Foto: Milla Moilanen

6.2.2002 startar Helsingfors stads konstmuseum i Tennispalatset det fem dagar långa konstevenemanget ROHTO - Konst för unga män, som planerats och sammanställts av konstnären Markus Renvall. Evenemanget fyller hela museet och ger besökaren en möjlighet att se, uppleva, diskutera och arbeta på egen hand eller med andra. Det finns videokonst, målningar, fotografier och performanser att beskåda, och dessutom kan publiken ägna sig åt att brottas, lösa problem, göra videor, skapa ljudvärldar, spela badminton mitt i en surround-ljudväv, lyssna på musikband, bearbeta sorger eller diskutera olika ämnen med en medelålders man. Konst för unga män är en forskningsresa, vars slutliga innehåll publiken själv utformar: den bärande idén handlar om spontanitet och hemgjordhet.

Utställningens speciella målgrupp är män i åldern 16-24, på tröskeln till vuxenlivet; en grupp som inte normalt brukar befolka konstutställningar. Nu inbjuds de - och självfallet alla andra också - att uppleva konsten och att själva skapa konst, på egen hand eller med andra. Konstnärerna kommer från Finland och Norden och deras verk handlar på olika sätt om pojkar och män och om att mogna till man. Åldern 16-24 är ofta en svår tid för unga män - den här åldersgruppen är mest benägen att ta risker och begå självmord. En fråga som tas upp är följaktligen om man med konstens hjälp och genom att arbeta tillsammans kan finna positivare och fruktbarare sätt att leva och tänka. Renvall berättar att projektet representerar "Straight-on-Medicine Art": en frispråkig och okontslad, utåt- och framåtriktad konst som påverkar direkt på ett konkret plan och har till uppgift att läka och uppmuntra.

Markus Renvall är känd som en konstnär med starkt sociala och kollektiva utgångspunkter. Hans konstnärliga approach är osedvanligt frodig och antielitistisk. Den utesluter ingenting, utan vill snarare öppna dörrar åt alla håll, ge besökarna nya synvinklar och lösningsmodeller i komplicerade situationer. Markus Renvall har tidigare erövrat konstvärlden med sin bror Seppo Renvall - ett exempel är Boll-showen som arrangerades i samband med biennalen i Venedig. Konst för unga män kommer att realiseras också utomlands, delvis med lokala krafter, delvis med det material som skapats under det här "moderevenemanget" i Tennispalatset. I projektet i februari deltar NIFCA (Nordic Institute for Contemporary Art) som producent för videorna. Utställningen har fått stöd av Apple, AV-arkki, Pinnacle Systems, Pro AV Saarikko Oy och Studiotec Oy.

Medan evenemanget pågår har Konstmuseet Tennispalatset förlängda öppettider on-sö kl. 12-22 och fritt inträde!

Närmare uppgifter: konstnären Markus Renvall, tel. 09-297 5128, gsm 050-570 6395 / museiassistent Taru Tappola tel. 09-310 87021, gsm 050-341 6524 / pressmaterial: informatör Karri Buchert, tel 09-310 87004, gsm 050-304 6707.

Guidningar: gratis visning för publiken på finska onsdag kl. 18, lördag och söndag kl. 14; på svenska söndag kl. 13.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 22.1.2002


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!