Förbjudna bilder, gammal erotisk konst från Japan
20.11.2002 - 26.01.2003

 

 
 

 

 

 

Helsingfors stads konstmuseum presenterar i Tennispalatset en unik samling gammal erotisk konst från Edoperioden (1603-1837) i Japan. Nästan alla de gamla mästarna, av vilka vi här ser Utamaro, Hokusai och Kunisada, utförde erotiska bilder vid sidan av sin allmänt kända produktion. Bilderna utgör en viktig - men till våra dagar hemlighållen och nedtystad - del av Japans konst- och kulturhistoria. Utställningen presenterar målningar, träsnitt och böcker av 18 konstnärer.

Dessa öppet sexuella bilder går i Japan under namnet shunga (vårbilder). De hör till en konstriktning från Edoperioden som kallas ukiyo-e, vilket syftar på bilder av en "flytande värld" eller "njutningarnas värld". Ukiyo-e-konsten blomstrade i Edo (numera Tokyo) och tog ofta sina motiv från teaterns och glädjehusens värld, men största delen av de erotiska bilderna skildrar ändå alldeles vanliga stadsbor. Vi möter äkta par i alla åldrar, blyga ungdomar, otrogna hustrur och män, icke ståndsmässiga par och älskande av samma kön.

I Japan har den erotiska konsten en stark tradition som är förknippad med olika trosföreställningar. Redan under samurajkulturen på medeltiden trodde man att sex håller olyckan borta. Under Edoperioden ansågs det allmänt att shunga skyddade mot eldsvådor i de byggnader där de förvarades, och ännu i Rysk-japanska kriget (1904-05) hade soldaterna med sig lyckobringande erotiska böcker.

En central egenskap hos den livsbejakande shunga är den frimodiga humorn, som frodas i synnerhet i bildernas texter och dialoger. Erotiska bilder och böcker var populära bland alla befolkningsgrupper, och tack vare träsnittstekniken, som utvecklats till sin höjdpunkt på 1700-talet, kunde man producera stora serier förmånligt.

Trots att myndigheterna tidvis införde restriktioner för framställning och distribution av träsnitt, var den allmänna inställningen till shunga tolerant. Situationen förändrades emellertid radikalt i slutet av 1800-talet, då västerländska influenser och moralbegrepp spreds i det dittills slutna samhället. Folknöjet shunga blev plötsligt "förbjudna bilder", som man gömde uppe på vinden.

Kuratorer för utställningen är den ansedda shungaforskaren, professor Monta Hayakawa (International Research Center for Japanese Studies) och journalisten Yoshihiko Shirakura. Utställningen är ett samarbete med Transform Corporation som verkar i Tokyo, och verken kommer från privata och offentliga samlingar i Japan. En del av verken byts ut före jul, och publiken kan då bekanta sig med en ny helhet (del I 20.11.-18.12.02, del II 22.12.02-26.1.03). Själva träsnittstekniken åskådliggörs med hjälp av en avdragsserie, träsnittsplattor och redskap som lånats ut av grafikavdelningen vid Konstindustriella högskolan.

Samarbetspartner är tidskriften Anna.

Utställningen kompletteras av en rikligt illustrerad utställningsbok på tre språk (svenska-finska-engelska) med layout av Maria Appelberg. För utställningsarkitekturen svarar arkitekt Severi Blomstedt.

Information: amanuens Sointu Fritze, tel. (09) 310 87022, 050 374 7644 / utställningssekreterare Saara Suojoki, tel. (09) 310 87018, 050 529 1346 / museilektor Arja Miller, tel. (09) 310 87007, 050 336 1980

Pressmaterial: informatör Karri Buchert, tel. (09) 310 87004, 050 304 6707.

Guidning: gratis guidning på finska onsdagar kl. 18, lördagar och söndagar kl. 14; på svenska 1 och 3 söndagen i månaden kl. 13. Övrig guidebokning tel. (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 5.11.2002


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!