Situated self
22.4. - 5.6.2005

 

 
 

 

 

 

Utställningen SITUATED SELF undersöker hur viktigt det är för människan att finna sin plats i världen. Den granskar via nutidskonsten hur vi hanterar vardagsverkligheten och olika situationer och emotionella tillstånd som den ger upphov till. Nitton konstnärer nalkas i bl.a. målningar, installationer, videor och fotografier möjligheterna till växelverkan och förmågan att möta olika värderingar och rädslor. Utställningen är frukten av ett kultursamarbete mellan Norden och västra Balkanområdet.

Utställningens kärna är det mångtydiga begreppet empati. I verken finner man dock utom empati och skratt även cynism, lite naivitet, mycket observation och tolkning, ibland hårda fakta och instrött i allt detta en nypa socialism och fotboll. På ett mera allmänt plan handlar utställningens tema om att ingen är helt utomstående, för vi är alla en del av en komplicerad, motstridig och ofta plågsam verklighet som bestäms av olika sociala, politiska, historiska, ekonomiska och psykologiska referensramar. Utställningsverken berättar om vår allmänna tendens att granska världen ur vår egen synvinkel eller situation.

Bakgrunden till utställningen SITUATED SELF är det omfattande kultursamarbetsprogrammet Norden–Balkan–Culture–Switch (närmare uppgifter på adressen www.norden.org) som genomförs åren 2003–2005. Det främsta nutidskonstprojektet i programmet är den fyrdelade verkstadsserien SPEAK UP. Verkstäderna hölls i Belgrad i oktober 2003, i Malmö i maj 2004 och i Zagreb i oktober 2004, och den följande arrangeras i Helsingfors i maj 2005.

Utställningens konstnärer: Art Cup (Storbritannien), Matei Bejenaru (Rumänien), Albert Braun (Tyskland/Finland), Phil Collins (Storbritannien), A K Dolven (Norge, Storbritannen), FinnFemFel (Albert Braun, Marcus Lerviks och Oskar Lindström, Finland), Archi Galentz (Tyskland), Mads Gamdrup (Danmark), Vlatka Horvat (Kroatien/USA), Jytte Høy (Danmark), Siniša Ilić (Serbien och Montenegro), Karsten Konrad (Tyskland), Jukka Korkeila (Finland), Fanni Niemi-Junkola (Finland), Vladimir Nikolić (Serbien och Montenegro), Serkan Ozkaya & Ahmet Ogut (Turkiet), Vesna Pavlović (Serbien och Montenegro), Anri Sala (Albanien/Frankrike), Annika Ström (Sverige/Tyskland).

Projektet sponsoreras av Nordiska ministerrådet samt FRAME, DCA, Swedish Arts Council in Finland, Centralkommissionen för konst, British Council och Goethe-institutet i Belgrad. Kuratorer är Branislav Dimitrijevic och Mika Hannula.

Guidningar: Gratis guidning på finska onsdagar kl. 18, lördagar och söndagar kl. 14; på svenska 1 och 3 söndagen i månaden kl. 13. Övrig guidebokning tfn (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 11.4.2005


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!