KRIGETS FÄRGER: Fotographier från Finland 1941-44
07.07.2000 - 03.09.2000

 

 
 

 

 

 

Helsingfors stads konstmuseum utställde i Tennispalatset färgfotografier som tagits under fortsättningskriget i Finland 1941-44. Största delen av de inalles omkring 120 bilderna visades nu för första gången offentligt.

Bilden av Finlands historia är nästan genomgående svartvit ända till 1960-talet och färgtelevisionens ankomst. I slutet av 1930-talet experimenterades här dock sporadiskt med kinofilm i färg, som i mitten av decenniet utvecklats för filmindustrin i Amerika och Tyskland. Under fortsättningskriget 1941-44 fick finländarna av en slump - genom tyska soldater - tag på färgfilm, som ett tjugotal krigsfotografer för första gången prövade på i sina kameror. Omkring hundra rullar film togs under kriget, inalles cirka 3000 rutor.

Bilderna togs av både amatörer och yrkesmän, till de senare hörde bl.a. Osvald Hedenström och Hugo Sundström. Den bäst kände amatören torde vara operasångaren Kim Borg, som bl.a. förevigade Olavi Paavolainen i krigsmundering i Olonetskarelen. Filmbranschen företräddes av regissören Erik Blomberg och den begåvade fotografen Nils Helander. De små, spontant tagna färgbilderna var på sätt och vis som fotografernas egen krigsdagbok. Utställningsfotografierna visar inga direkta krigshändelser, utan är huvudsakligen tagna på fronten mellan striderna eller då trupperna förflyttat sig. De berättar bl.a. om soldaternas vilostunder, om luftvärnet och om byar och kyrkor i Karelen. Erkki Majava lyckades också föreviga fortsättningskrigets största nyhetshändelse på färgfilm: återerövringen av det i vinterkriget förlorade Viborg 1941. Färgbilderna kunde dock inte användas i den tidens svartvita medievärld. Krigets färger har fått vila i arkivens ro ända till våra dagar. Bilderna i utställningen Krigets färger är förstorade från de ursprungliga färgdiapositiven och delvis digitalt behandlade.

Utställningen har planerats av fackboksförfattaren Kalevi Keskinen och bildredaktör Mikko Pekari. Fotografierna kommer huvudsakligen från bildavdelningen vid Försvarsmaktens central för utveckling av utbildningen och från Suomen Kirjallisuuden Seuras folkloristiska arkiv. Privatsamlingar som lånat ut sina bilder är Hugo Sundströms, Osvald Hedenströms och Eino Malms samlingar. I samband med utställningen visas den cirka en timme långa videon "Finlands luftkrig 1939-1945".

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 24.7.2001


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!