The Art of Star Wars
15.08.2001 - 13.01.2002

 

 
 

 

 

 

Helsingfors stads konstmuseums storutställning i Tennispalatset i höst - The Art of Star Wars - presenterar en rad konstnärer och olika fackmän, som tillsammans med filmmakaren George Lucas skapat det världsberömda Star Wars-universumet.

Utställningen belyser mångsidigt de arbetsfaser som ingår i filmskapandet. Vi ser bl.a. produktionsmålningar och idéskisser av Ralph McQuarrie, mannen bakom Star Wars -trilogins visuella uttryck, och av Doug Chiang, som planerade uttrycket i filmen Det mörka hotet. Om modellmakarnas viktiga andel i filmerna berättar de talrika miniatyrmodellerna och modellerna, t.ex. Millennium Falcon, en X-vinge och en TIE-jagare samt Anakins racerkapsel i naturligt format från Det mörka hotet.

Utställningen ägnar en hel avdelning åt ljudvärlden, där man kan bekanta sig med filmernas ljudeffekter och musik med hjälp av ljudplaneraren Ben Burtts exempelurval. Ljudet är ett centralt element också i installationen av Darth Vaders blodisande gestalt, som kompletterar utställningens digra kostymavdelning. Till de bäst kända kostymerna i originaltrilogin hör Luke Skywalkers, Prinsessan Leias, Han Solos och Chewbaccas dräkter. Iain McCaig och Trisha Biggar svarade för kostymerna i Det Mörka hotet, av vilka vi ser bl.a. Darth Mauls dräkt och två av drottning Amidalas och hennes hovdamers imponerande kreationer. I Helsingfors visas också en replik av halssmycket Planetariska dalar, som Prinsessan Leia bär i slutscenen i Stjärnornas krig. Halssmycken har planerats av Björn Weckström, en av de mest framstående smyckedesignerna i Finland.

Filmernas egendomliga varelser vaknar till liv på avdelningen som visar deras utveckling från idéskiss till modell och slutligen till färdig filmgestalt. Här har man särskilt tagit fasta på Jar Jar Binks och Jabba the Hutts tillkomstprocess. De allom bekanta droiderna C-3PO och R2-D2 förekommer också både på skissteckningar och som modeller i naturlig storlek.

I utställningens interaktiva rum kan besökarna fördjupa sig i sagans värld på sidorna www.starwars.com och spela de nyaste Star Wars -spelen.

Utställningen The Art of Star Wars kompletteras av ett digert kringprogram. När utställningen öppnas arrangeras en diskussion, där Star Wars -filmernas konstnärer berättar för publiken om sitt arbete. Diskussionen följs av en serie föreläsningar som belyser filmskapandets värld ur olika synvinklar. Utbudet omfattar även musikuppföranden och program som särskilt riktas till barn och familjer.

Utställningen The Art of Star Wars och dess turné är arrangerad av Barbican Centre, London, i samarbete med Lucasfilm Ltd. De utställda föremålen är alla utlånade av Lucasfilm Ltd:s arkiv.

Utställningens huvudsamarbetspartner är Finnet International. Huvudmediesamarbetspartner är Helsingin Sanomat. I samarbetet deltar även HST.

Närmare uppgifter:
Vik. intendent Sointu Fritze tel. 09-310 87022, 050-374 7644 / Museilektor Arja Hentinen tel. 09-310 87007, 050-336 1980 / presmaterial: informatör Karri Buchert tel. 09-310 87004, 050-304 6707.

Guidningar:
Gratis guidning på finska onsdagar kl 18, lördagar och söndagar kl. 14; på svenska 1 och 3 söndagen i månaden kl. 13. Övriga guidebokningar tel 09-310 87003.

Biljetter:
vuxna 50/40mk 8.41/6.73 euro
barn (7-17 år) 25mk 4.20 euro
sambiljett (2 vuxna + 2 barn) 20.18 euro
under 7 år gratis
Sambiljetten med Kulturernas museum gäller undantagsvis inte under Star Wars-utställningen.

Konstmuseet Tennispalatset
Öppet: ti-sö 11-20.30, må stängt

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 10.10.2001

Copyright:Lucasfilm Ltd.&TM.All rights reserved. Used Under Authorisation


Huvudsamarbetspartner
FINNET INTERNATIONAL


Huvudmediesamarbetspartner
HELSINGIN SANOMAT


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!