Stunt - videor
12.2. - 27.4.2003

 

 
 

 

 

 

STUNT
Videor


Helsingfors stads konstmuseum öppnar i Tennispalatset utställningen Stunt, som presenterar internationell och inhemsk videokonst. Elva olika synvinklar och berättelser beskriver hur människan bygger upp sin identitet efter mediernas och omvärldens rollmodeller. Utställningskonstnärerna uppträder ofta själva i sina videor som ett slags stuntaktörer eller ställföreträdande skådespelare. Kuratorer för utställningen är bildkonstnärerna Pekka Niskanen och Sari Tervaniemi.

Utställningskonstnärer är amerikanerna Tony Cokes, Miranda July, Kristin Lucas, Paul McCarthy, Mike Kelley, Vincent Pruden och The Wooster Group med stjärnor som Willem Dafoe och Kate Valk. Vidare ingår videor av filippinsk-danska Lilibeth Cuenca Rasmussen och finländarna Ville Heinonen och Ilppo Pohjola. Vi ser också Pekka Niskanens och Sari Tervaniemis videoverk, av vilka Tervaniemis Förlorat mönster får sitt uruppförande under vernissagen.

Flera av konstnärerna i Stunt spelar någon annan person i sina verk. Skådespelandet ger dem en chans att vara något annat än sig själva. Konstnärernas arbetsmetod påminner om stuntmännens och –kvinnornas, när de fäster lösa gummiextremiteter vid sina kroppar, i åratal iakttar sig själva med övervakningskamera eller vakar i många dygn för att nå fram till sin rollpersons tillstånd eller väsen.

Medierna, nöjesindustrin och de rollmodeller och förebilder de förmedlar påverkar ständigt individen, likaså de kulturella, rasmässiga eller religiösa samfund som människan lever i. The Wooster Groups verk The Emperor Jones berättar till exempel om en svart man som bodde på en ö i Västindien på 1800-talet. För att klara sig bättre ekonomiskt förändrade han sitt uppträdande och sin ansiktsfärg så att han blev vithyad. Lilibeth Cuenca Rasmussens verk skildrar det religiösa samfundets förmåga att entusiasmera och de starka känsloupplevelser som dess verksamhet framkallar hos medlemmarna. Ilppo Pohjola visar i sitt verk vilka impulser Tom of Finlands homoerotiska bilder givit modeskapandet, rockmusiken och reklamen, som gjort Tom of Finlands gestalt bättre känd för allmänheten.

Guidningar: gratis guidning på finska onsdagar kl. 18, lördagar och söndagar kl. 14; på svenska 1 och 3 söndagen i månaden kl. 13. Övrig guidebokning tel. (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 28.1.2003


Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!