Teuvo Tulio - I lidelsens famn
14.5. - 24.8.2003

 

 
 

 

 

 

Teuvo Tulio (1912–2000) är en av de mest fängslande personligheterna i finsk film. Han började sin filmkarriär som skådespelare på 1920-talet och fortsatte på 30-talet som självständig producent och regissör. Bortsett från en komedi är alla Tulios 16 filmer melodramer. De var länge utom räckhåll för publiken, eftersom regissören undvek publicitet och förbjöd offentliga visningar av sina filmer. Utställningen, som är producerad i samarbete mellan Helsingfors stads konstmuseum och Finlands filmarkiv, presenterar över 60 stillbilder och en rad gripande scener och trailrar ur Tulios filmer. Tennispalatsets utställning är den första större mönstringen av en finsk regissör.

Själva bildberättandet i Tulios filmer var ovanligt personligt och dynamiskt. Både filmernas starka expressivitet och deras teman var riktade mot trångsynthet och moralism. I nästan alla är huvudpersonen en kvinna. Det centrala temat är kärleken och sexualiteten, som kvinnan inte kan leva ut i ett samhälle som styrs och definieras av männen. När hon ger efter för sin kärlek störtar hon i olycka och går slutligen under.

De viktigaste kvinnorollerna i Tulios filmer spelades av hans goda vän och kollega Regina Linnanheimo (1915–1995). Hon tog hand om renskrivningen av manuskripten och kunde därmed också påverka utformningen av replikerna och repetera med skådespelarna. Samarbetet tätnade senare och på 1950-talet var Linnanheimo den enda manusförfattaren till två av de filmer Tulio regisserade.

Teuvo Tulio, ursprungligen Theodor Tugai, var turkisk polack på fädernet och persisk lett på mödernet. Sin tidiga barndom tillbringade han i Lettland, men flyttade som 10-åring till Helsingfors när modern gifte om sig. Den förfinskade Tulio arbetade med film också i fortsättningskriget, då han var TK-fotograf. Efter kriget fortsatte han sin omutliga linje, men hans filmer fick på 1950-talet ingen större genklang av vare sig sponsorerna eller publiken. Återupprättelse fick han först på 1980-talet, då den unga regissörs- och forskargenerationen upptäckte hans filmer och hans begåvning som filmskapare. Aki Kaurismäki har sagt att Teuvo Tulio är en av hans förebilder och den finska melodramens största mästare.

Utställningens huvudsamarbetspartner är tidskriften Anna.

Guidning: Gratis guidning på finska onsdagar kl. 18, lördagar och söndagar kl. 14; på svenska 1 och 3 söndagen i månaden kl. 13. Övrig guidebokning tel. (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 25.8.2003

Finlands filmarkiv

Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!